На 11.11.2021г., дружество МЕЙК 99 ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

повече информация