Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

уютен хотел в Рибарица

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.11.2021г., дружество МЕЙК 99 ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No: BG16RFOP002-2.089-5443-C01 по процедура „Подкрепа за малки предприятияс оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Номер и наименование на проекта: No BG16RFOP002-2.089-5443-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 50000,00лв., от които42 500,00лв.европейско и 7 500,00лв.национално съфинансиране.

Начало: 11.11.2021г.
Край: 11.02.2022г.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-www.eufunds.bg–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПроектBG16RFOP002-2.089-5443-C01, с бенефициентМЕЙК 99 ЕООД,финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие